Oblastní výstava NO

 

Oblastní výstava německých ovčáků - 12.11.2022

Nové webové stránky výstavy a bonitace NO zde

Rozhodčí: František Matouš

1. uzávěrka 28.10.2022, 2. uzávěrka 4.11..2022

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK.

ZA SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ ÚDAJE RUČÍ MAJITEL PSA .

Pokud využijete on-line přihlášení zašlete kopii rodokmenu a útržku o zaplacení na emailovou adresu: zkomelnik@gmail.com (předmětem je jméno psa - výstava)

PO PŘIJETÍ POTVRZOVACÍHO EMAILU, ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST ÚDAJŮ A ZAŘAZENÍ DO POSUZOVANÉ TŘÍDY. Neobdrželi jste potvrzovací email? Zkontrolujte si složku spam.

(V případě dotazů, editace přihlášek, ... nás kontaktujte na emailu zkomelnik@gmail.com).

kontrola přihlášení

Kontakt: Zuzana Voráčová, tel. +420 723 357 533 (po 17h!)

E-mail: zkomelnik@gmail.com

 

Místo konání: cvičiště ZKO Mělník - město, Kokořínská ulice, Mělník ► mapa

GPS: 50°21'34.343"N, 14°30'20.371"E

 

Program:

7:00 - 8:30 hod. přejímka psů

8:45 - 9:00 hod. zahájení výstavy

9:00 - 15:00 hod. posuzování

 

Přihlášky zasílejte:

1.on-line ► ZDE

                                                             2. email ►zkomelnik@gmail.com

                                     3. poštou na adresu ► Zuzana Voráčová, Vavřineč 87, 277 31 Velký Borek  

 

Platby:

1. uzávěrka  ... 400,- Kč/pes

2. uzávěrka ... 450,- Kč/pes

Bezhotovostně na č. účtu: 253799930/0300, VS: Vaše tel. číslo, KS:1

nebo poukázkou typu A  na BÚ 

Elektronické přijetí přihlášek Vám bude potvrzováno. 

 

Do zprávy pro příjemce uveďte: výstava, jméno a CHS psa, vaše tel. číslo. Kopii o zaplacení přiložte k přihlášce nebo zašlete na email zkomelnik@gmail.com (předmět jméno psa - výstava).

 

K přihlášce doložte fotokopii PP, pro zařazení do třídy pracovní potvrzení o vykonané zkoušce (ZM, ZVV1, IPO1, SchH1) a zapsaný RTG kyčlí max. 2/2 v PP.

 

Posuzované varianty:

krátkosrstý - dlouhosrstý

 

Posuzované třídy: 

                    tř. dorostu 6 – 12 měsíců

                    tř. mladých 12 – 18 měsíců

tř. dospívajících 18 – 24 měsíců

tř. pracovní nad 24 měsíců

tř. veteránů od 8 let

 

Ocenění: tř. dorostu velmi nadějný, nadějný

                tř. mladých VT, velmi dobrý, dobrý, dostatečný

                tř. dospívajících VT, velmi dobrý, dobrý, dostatečný

                tř. pracovní VT, výborný, velmi dobrý, dobrý, dostatečný

               

                   Oblastní vítěz, nejlepší veterán

 

Doklady pro účast:

  • originál průkazu původu + výkonnostní knížka

  • očkovací průkaz s platným očkováním

  • doklad o zaplacení výstavního poplatku

  • Ve třídě dospívajících a pracovní je nutný zápis výsledku RTG DKK do průkazu původu.

 

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění, umístění, …) není přípustný dle čl. 15 výst. řádu ČMKU. Protest z formálních důvodů je přípustný při složení zálohy ve výši 500,- Kč, která v případě zamítnutí protestu propadá ve prospěch pořadatele.

 

 

Veterinární podmínky: Potvrzení o očkování proti vzteklině. Očkování musí být provedeno nejméně 1 měsíc před konáním akce a nesmí být starší 3 let.

Výstava se koná dle platných výstavních řádů ČMKU a ČKNO. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel, případně držitel. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa. Odolnost ke střelbě se provádí již od třídy mladých. Od třídy dospívajících povinnost zápisu výsledku RTG do PP.

Z výstavy jsou vyloučeni: Psi, kteří nejsou uvedeni v katalogu, psi nemocní, podezřelí z nemoci, psi po úraze, feny v 2. pol. březosti, feny kojící a háravé, psi kousaví a agresivní, psi v majetku osob, kterým bylo odňato právo vystavovat, psi, kteří jsou postiženy zákazem potomků do PK.

Přihlášky došlé po uzávěrce se nepřijímají. Nezaplacené přihlášky nebudou taktéž přijaty. Neúčast na výstavě není důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku.

Místo konání: Mělník

Kynologické cvičiště Kokořínská ul., silnice č. 273, směr Mšeno, Kokořín.

GPS: 50°21'34.342"N, 14°30'20.371"E.

 


úvod