Bonitace NO

 

Bonitace německých ovčáků - 13.11.2022

Rozhodčí: František Matouš

Uzávěrka 4.11.2022

Nové webové stránky výstavy a bonitace NO zde

Rozhodčí: František Matouš

Figurant: Tomáš Králík

 

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK.

ZA SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ ÚDAJE RUČÍ MAJITEL PSA !

Pokud využijete on-line přihlášení zašlete kopii rodokmenu a útržku o zaplacení na e-mailovou adresu: zkomelnik@gmail.com (předmětem je jméno psa - bonitace)

PO PŘIJETÍ POTVRZOVACÍHO EMAILU, ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST ÚDAJŮ A ZAŘAZENÍ DO POSUZOVANÉ TŘÍDY. Neobdrželi jste potvrzovací email? Zkontrolujte si složku spam. 

(V případě dotazů, editace přihlášek, ... nás kontaktujte na emailu zkomelnik@gmail.com).

 

Uzávěrka přihlášek 4. 11. 2022 - 500,- Kč 

 

 

Program: 

8:00 - 9:30 h přejímka, 10:00 h zahájení posuzování 

 

Kontakt:  Zuzana Voráčová, tel. +420 723 357 533 (po 17h!)

E-mail: zkomelnik@gmail.com

 

Místo konání: cvičiště ZKO Mělník - město, Kokořínská ulice, Mělník ► ​mapy

GPS: 50°21'34.343"N, 14°30'20.371"E

Platby: Úhradu výstavního poplatku provádějte na účet č. 253799930/0300, VS: Vaše telefonní číslo nebo poštovní poukázkou typu A na BÚ

Kopii stvrzenky o zaplacení přiložte k řádně vyplněné přihlášce nebo zašlete na email: zkomelnik@gmail.com (předmět je jméno psa - bonitace)
 

Přihlášky:

 1. Vyplňte on-line ZDE

 2. zasílejte e-mailem: zkomelnik@gmail.com

 3. zasílejte poštou na adresu: Zuzana Voráčová, Vavřineč 87, 277 31 Velký Borek

Elektronické přijetí přihlášek Vám bude potvrzováno.

 

Doklady nutné pro účast:

 • očkovací průkaz s platným očkováním

 • průkaz původu psa (zapsán RTG, DNA); potvrzení o uložení DNA

 • potvrzení o členství v ČKNO na rok 2021

 • výkonnostní knížku (zapsána výstava a zkouška)

 • na doživotní bonitaci kartu z 1. bonitace

 

Podmínky účasti:

 • platné členství majitele psa nebo feny (dále psa) v ČKNO

 • minimální stáří bonitovaného psa 18 měsíců v den provádění bonitace

 • posouzení psa minimálně ve třídě mladých na výstavě pořádané ČKNO,německé, rakouské a slovenské uznávaným rozhodčím ČKNO, SV a SUCHNO, pes musí být ohodnocen minimálně známkou “DOBRÁ”,  (posudek z Mezinárodních a Národních výstav je pro chov, tedy i bonitaci neplatný)

 • splnění zkoušky z výkonu 1. stupně (ZVV1, IPO1, SchH1, SVV1) bonitovaným psem v ČR, posouzené rozhodčím ČKS, MSKS, SV a ZŠK. Mimo zkoušky z ČR se uznávají i zkoušky uvedených druhů ze SRN, Rakouska a Slovenska, posouzené příslušným rozhodčím

 • RTG DKK – ČR a SK max.  II. stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zugelassen) výsledek musí být vyznačen a potvrzen výhradně příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa

 • RTG DLK- ČR a SK max. II. Stupně, SRN a Rakousko výsledek „A“ (normal, fast normal a noch zgelassen) výsledek musí být vyznačen příslušnou plemennou knihou v průkazu původu bonitovaného psa. Platí pro jedince narozené od 1. 7. 2012.

 • potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu bonitovaného psa, (do 1. 7. 2020 platí záznamy u Genservice s.r.o. nebo SV, od 1. 7. 2020 pouze u SV)

Pzn.: od 1. 7. 2020 je pro nově zařazené jedince do výběrového a kontrolovaného chovu povinné vyhodnocení DNA v Německu. České DNA, které bylo vyhodnoceno do 1. 7. 2020 je platné pro všechny již chovné jedince.

 • registrace bonitovaného psa v majetku člena ČKNO Plemennou knihou ČKS

K bonitaci nejsou připuštěni psi, kteří nesplňují nějakou z výše uvedených podmínek, dále ti, kteří nejsou uvedeni v katalogu.

Bonitací se mohou zúčastnit NO mající krátkou nebo dlouhou srst s podsadou.  Délka srsti není určující pro zadaní třídy chovnosti. Dlouhá srst je v bonitačním kódu značena písmenem Z.

 

Veterinární podmínky: Potvrzení o očkování proti vzteklině. Očkování musí být provedeno nejméně 1 měsíc před konáním akce a nesmí být starší 3 let.

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel, případně držitel. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa. Bonitace bude probíhat dle řádu ČKNO. Všichni psi, i nebonitovaní musí projít přejímkou.

Háravým fenám bude vstup povolen až po souhlasu rozhodčího. Převedeni na bonitaci nesmějí být psi nemocní a feny ve 2. pol. březosti. Dále je nutné, aby bonitovaní jedinci byli identifikovatelní podle tetovacího čísla, popřípadě čipu (v případě identifikace dle čipu musí být potvrzen v PP).

Přihlášky došlé po uzávěrce se nepřijímají. Nezaplacené přihlášky nebudou přijaty.

Neúčast na bonitaci není důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku. 

Účastník je povinen nastoupit k posuzování včas. 

Občerstvení bude zajištěno.