rok 2017

Bonitace německých ovčáků - 11. - 12. 11. 2017

pobonitační katalog: výsledky , výsledky

Nové webové stránky výstavy a bonitace NO zde

Rozhodčí: Ing. Jiří Novotný, figuranti:Václav Kuncl + Vojtěch Filip 

VĚNUJTE ZVÝŠENOU POZORNOST PŘI VYPLŇOVÁNÍ PŘIHLÁŠEK.

ZA SPRÁVNĚ VYPLNĚNÉ ÚDAJE RUČÍ MAJITEL PSA .

Propozice a přihláška ke stažení: zde

trénink na bonitaci proběhne 5.11.2017

Pokud využijete on-line přihlášení zašlete kopii rodokmenu a útržku o zaplacení na emailovou adresu: nomelnik@seznam.cz (předmětem je jméno psa - bonitace)

!!! PO PŘIJETÍ POTVRZOVACÍHO EMAILU, ZKONTROLUJTE SPRÁVNOST ÚDAJŮ A ZAŘAZENÍ DO POSUZOVANÉ TŘÍDY. Neobdrželi jste potvrzovací email? Zkontrolujte si složku spam.

(V případě dotazů, oprav přihlášek, ... nás kontaktujte na emailu nomelnik@seznam.cz).

kontrola přihlášení ►

 

1. uzávěrka přihlášek 29. 10. 2017- 350,- Kč za 1 psa

2. uzávěrka přihlášek 5. 11. 2017 - 400,- Kč za 1 psa

rozhoduje datum provedení platby a odeslání přihlášky

 

Program: 8:00 - 9:30 přejímka, od 10:00 hod. zahájení posuzování 

 

Kontakt:  Zuzana Jilečková, tel. +420 737 252 566

Email: nomelnik@seznam.cz

 

Místo konání: cvičiště ZKO Mělník - město, Kokořínská ulice, Mělník ► mapy

GPS: 50°21'34.343"N, 14°30'20.371"E

Platby: Úhradu výstavního poplatku provádějte na účet č. 253799930/0300, VS: Vaše telefonní číslo, KS: 2, nebo poštovní poukázkou typu C na adresu Zuzana Jílečková, Střední 127, 250 64 Měšice u Prahy (do zprávy pro příjemce uvádějte: bonitace, jméno psa a Vaše telefonní číslo). Kopii stvrzenky o zaplacení přiložte k řádně vyplněné přihlášce nebo zašlete na email: nomelnik@seznam.cz (předmět je jméno psa - bonitace.)
 

Přihlášky:

 1. Vyplňte on-line: http://zkomelnikmesto.webz.cz/

 2. zasílejte e-mailem: nomelnik@seznam.cz

 3. zasílejte poštou na adresu: MUDr. Mária Procházková, Komenského 63, 277 32 Byšice

Elektronické přijetí přihlášek Vám bude potvrzováno.

 

Doklady nutné pro účast:

 • očkovací průkaz s platným očkováním

 • průkaz původu psa (zapsán RTG, DNA); potvrzení o uložení DNA

 • potvrzení o členství v ČKNO na rok 2017

 • výkonnostní knížku (zapsána výstava a zkouška)

 • na doživotní bonitaci kartu z 1. bonitace. S účinností od 6. 2. 2016 nemusí na doživotní chovnost / bonitaci feny, kromě těch, které si chtějí zlepšit ohodnocení (třídu).

 

Potřebné dokumenty:

 • platné členství majitele psa/feny v ČKNO

 • minimální stáří bonitovaného psa/feny je 18 měsíců v den akce

 • posouzení psa minimálně ve třídě dospívajících na výstavě (musí být ohodnocen minimálně známkou „dobrá“); od 1.9.2009 je platné i posouzení ve třídě mladých (získané až po tomto datu)

 • splnění všestranné zkoušky z výkonu 1. stupně

 • RTG DKK – ČR max II. stupně (musí být potvrzeno v průkazu původu)

 • potvrzení o uložení nebo vyhodnocení vzorku za účelem určení DNA v průkazu původu; to se nevztahuje na jedince zařazené do chovu do 31.12.2008, kteří jsou přihlášeni na přebonitaci

 

Veterinární podmínky: Potvrzení o očkování proti vzteklině. Očkování musí být provedeno nejméně 1 měsíc před konáním akce a nesmí být starší 3 let.

Za škody způsobené psem zodpovídá majitel, případně držitel. Pořadatel neručí za případná onemocnění psů, úhyn nebo ztrátu psa. Bonitace bude probíhat dle řádu ČKNO. Všichni psi, i nebonitovaní musí projít přejímkou.

Háravým fenám bude vstup povolen až po souhlasu rozhodčího. Převedeni na bonitaci nesmějí být psi nemocní a feny ve 2. pol. březosti. Dále je nutné, aby bonitovaní jedinci byli identifikovatelní podle tetovacího čísla, popřípadě čipu (v případě identifikace dle čipu musí být potvrzen v PP).

K přihlášce přiložte foto posuzovaného psa ve výstavním postoji.

Přihlášky došlé po uzávěrce se nepřijímají. Nezaplacené přihlášky nebudou taktéž přijaty. Neúčast na bonitaci není důvodem k nároku na vrácení uhrazeného poplatku.

ÚčaÚčastník je povinen nastoupit k posuzování včas. Občerstvení bude zajištěno.